Stadsbeeld Dordrecht - Grote Kerk - Jachthaven - Zomers - Wijnhaven - Knolhaven

Dordrecht Marketing vermarkt en promoot de stad Dordrecht en regio

Imago Dordrecht

Organisatiestructuur

Dordrecht Marketing & Partners is een onafhankelijke stichting die in 2020 is ontstaan uit de samenvoeging van Dordrecht Marketing en de VVV Zuid-Holland Zuid. De activiteiten op het gebied van citymarketing voor de stadsregio Dordrecht verricht zij primair in opdracht van de gemeente Dordrecht, waarover verantwoording wordt afgelegd aan het College van Burgemeester en Wethouders.

In de regio wordt op toeristisch vlak samengewerkt met de gemeentes Alblasserdam, Molenlanden, Hoeksche Waard en Gorinchem.

Dordrecht Marketing & Partners ziet de gemeentes waar zij mee samenwerkt echter als meer dan enkel een opdrachtgever, zij is tevens een belangrijke partner waarmee intensief wordt opgetrokken bij het realiseren van uiteenlopende doelstellingen.

 

Het team van Dordrecht Marketing

Gerben
Directie & Secretariaat
Manja
Directie & Secretariaat
Danny
Marketing
Luciana
Evenementenbureau
Evenementencoördinator

Luciana Luca

naar LinkedIn profiel
Claudia
Evenementenbureau
Evenementencoördinator

Claudia Blomert

Hoe kunnen wij je helpen?

Marketing

De marketingafdeling draagt verder zorg voor het opzetten en uitvoeren van veel verschillende campagnes en andere communicatie-uitingen die worden ontwikkeld als onderdeel van de citymarketing van Dordrecht. Daarnaast heeft de afdeling een groot aantal taken die gericht zijn op het vermarkten en promoten van Dordrecht en omliggende regio.

Meer over marketing

Evenementen

De afdeling vervult een één loketfunctie voor alle vragen en wensen aan de gemeente Dordrecht rondom een evenement. Dit blijft niet beperkt tot de organisator, maar geldt eveneens voor de bewoners, nood- en hulpdiensten, ondernemers en instellingen in de stad Dordrecht die met een evenement in aanraking komen.

Meer over evenementen