Raad van Toezicht

Raad van toezicht
Per september 2020 heeft Dordrecht Marketing & Partners een nieuwe raad van toezicht, deze bestaat uit:

Erik van Heijningen (voorzitter RvT)
Staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onder andere voormalig wethouder in Dordrecht, voormalig gedeputeerde provincie  Zuid Holland en in het verleden waarnemend burgemeester: Cromstrijen, Middelburg en Hellevoetsluis.

Tjark de Lange
Directeur van Kapp Nederland B.V. en tevens voorzitter van het Nederlands Handbal Verbond en hij vervult verschillende toezichthoudende functies. Zo is hij lid van de raad van toezicht van AMREF Flying-Doctors, medeoprichter en commissaris van het Lisbon Council en lid van het curatorium VNO-NCW.

Lidia Schwab
Directeur HRM en teamontwikkeling SintLucas, tevens transitiemanager bij Stepspring.nl en lid van Topvrouwen, een organisatie die een impuls geeft aan de doorstroom van vrouwen naar topposities.

Anneke van Veen
Zelfstandig adviseur kwaliteit leefomgeving, Ambassadeur Water Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, Voorzitter Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Zuid-westelijke Delta, lid Provinciale Adviesraad Leefomgeving Provincie Zuid-Holland, Bestuurslid Stichting DE STAD.

Dick Verheijen
Zelfstandig adviseur bij Dicksadvies en voormalig directeur van NP De biesbosch, programmadirecteur binnenstad,marketing en toerisme, en cultuur bij de Gemeente Dordrecht.

Raad van toezicht

Raad van Toezicht
Voorzitter Raad van Toezicht

Erik van Heijningen

naar LinkedIn profiel
Raad van Toezicht
Raad van Toezicht
Raad van Toezicht

Anneke van Veen

naar LinkedIn profiel
Raad van Toezicht