Kerstmarkt
  • Evenementen
  • 18 december 2019

Kerstmarkt Dordrecht 2019

De editie 2019 van de kerstmarkt Dordrecht had een ander verloop dan die van de afgelopen jaren. De vrijdag van de grootste Kerstmarkt van Nederland was sfeervol als altijd. De organisatie zag zich echter genoodzaakt in verband met weersvoorspellingen de zaterdag en later ook de zondag af te gelasten. Op beide dagen werden harde windstoten (windkracht 7-8) verwacht. Dat was een moeilijke beslissing, maar met het oog op de veiligheid van bezoekers, kraamhouders en inwoners van de binnenstad onontkoombaar.

Er waren vanzelfsprekend veel vragen bij kraamhouders en publiek over de afgelasting.
Net als de kraamhouders, de bezoekers en Dordtenaren zijn de organisatie en de gemeente Dordrecht teleurgesteld dat de zaterdag en de zondag niet konden doorgaan.
Zij werken een jaar lang hard aan totstandkoming van de Kerstmarkt.

De antwoorden op een aantal veel gestelde vragen vindt u hieronder.

Door wie is het besluit af te gelasten genomen?
Het besluit voor de afgelasting op zaterdag is genomen in overleg tussen de organisatie, de nood- en hulpdiensten en de burgemeester. Bij het overleg waren, naast de organisatie van de Kerstmarkt, politie, brandweer, Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GHOR, EHBO en OOV (afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente) aanwezig.
Het besluit over de afgelasting op zondag is genomen in overleg tussen de organisatie, OOV en de burgemeester.

Wat waren de weersvoorspellingen?
De kramen op de markt zijn veilig tot windkracht 5. De tenten aan de haven en op andere locaties moeten vanaf Windkracht 6 worden gesloten en ontruimd. Dat geldt ook voor windstoten met die kracht.
Voor zaterdag werd Windkracht 5/6 voorspeld met windstoten 7/8 (70 km/u).
Voor zondag werd Windkracht 5 voorspeld met windstoten 6/7 (60km/u). En een kans van 50% op buien met windstoten van Windkracht 8 of meer.

Voor beide dagen gold dat het moment van die windstoten onzeker was. Ze kunnen van het ene moment op het andere optreden. Het kan het ene moment windstil zijn terwijl er het volgende moment een (zeer) harde windvlaag is.
De Kerstmarkt Dordrecht maakt gebruik van gespecialiseerde weerbureaus, waaronder een speciale afdeling van het KNMI. Daarmee is regelmatig direct contact geweest.

Hoe was het weer uiteindelijk echt?
Op zaterdag waren er tussen 16.30 en 19.30 uur windstoten met Windkracht 8 (70km/u).
Op zondag waren er in de vroege ochtend, het moment waarop opgebouwd had moeten worden, windstoten met Windkracht 8. In de middag waren er windstoten met windkracht 7.
Op beide dagen dus ruim boven de veilige norm.

Maar de zon scheen toch op zondag?
Dat klopt. Het vervelende is dat je wind en vooral windstoten niet altijd ziet. Ook op zondag waren er ’s middags windstoten van 60 km/u (Windkracht 7).

Had de Kerstmarkt achteraf gezien door kunnen gaan?
Op zaterdag had de Kerstmarkt rond 16.30 uur ontruimd moeten worden. Met alle (onveilige) gevolgen van dien. 75-100.000 mensen die het terrein moeten verlaten, terwijl handelaren hun spullen in veiligheid proberen te brengen. Ook dat brengt risico’s met zich mee.
Op zondag waren de windstoten ook boven de veilige norm. Omdat ontruimen ook risico’s met zich meebrengt zou op dat moment mogelijk besloten zijn niet te ontruimen.

Op zaterdag is er het nodige beschadigd en omgewaaid. De schade kon beperkt worden doordat iedereen van de organisatie , inclusief bewakers, zich kon richten op problemen die de wind veroorzaakte. Bij ontruiming was de schade waarschijnlijk veel groter geweest en de risico’s voor het publiek ook. Omdat bewakers zich dan op het veilig van het terrein begeleiden van bezoekers hadden moeten richten.

Had de beslissing niet eerder/later genomen kunnen worden?
De Kerstmarkt is een complex evenement dat je ‘niet met een druk op de knop aan- en uit kunt zetten’. De weersverwachting voor de zaterdag was al de hele week ongunstig. Vrijdag om 11.30 uur was er een overleg tussen organisatie en de hulpdiensten. Toen is het besluit genomen.
Afgelasten is veel werk: publiek, leveranciers, kraamhouders en anderen moeten allemaal zo goed mogelijk bericht worden. Er moeten extra maatregelen genomen worden, die niet standaard in planning en draaiboek staan.
De weerberichten voor zondag werden steeds slechter. Om 20.00 uur op zaterdag kon niet langer gewacht worden met het nemen van een beslissing. Daarom is een besluit genomen op basis van de op dat moment beschikbare informatie (voorspellingen).

Houden de organisatie en de gemeente nu geld over?
Nee. De begroting van de Kerstmarkt Dordrecht is circa € 350.000. De helft daarvan wordt gedekt door een subsidie van de Gemeente Dordrecht. De andere helft komt uit andere opbrengsten: bijdragen van handelaren, horecawagens, sponsoren. De reguliere horeca en de winkelbedrijven in Dordrecht dragen niet of nauwelijks bij. De afgelopen drie jaar waren er tekorten in de exploitatie. Dordrecht Marketing heeft die uit eigen middelen betaald.
Dagen van het evenement afgelasten is duurder dan ze door laten gaan. Het vergt extra inzet van personeel, leveranciers en anderen, die betaald moet worden. Ook de schade moet betaald worden, maar daarvoor is de organisatie verzekerd.

Krijgen deelnemers hun geld terug?
Ondernemers en horeca die betalen voor deelname aan de Kerstmarkt gaan vooraf akkoord met de Algemene Voorwaarden. Daarin staat dat als het evenement om welke reden dan ook niet door kan gaan zij geen recht hebben op teruggave van hun deelnemersbijdrage.
Omdat sprake is van zeer bijzondere omstandigheden (twee afgelaste dagen) heeft de gemeente Dordrecht besloten uit coulance een gebaar te maken. De regeling wordt op dit moment nader uitgewerkt. De regeling geldt uitsluitend voor partijen die betaald hebben om te mogen deelnemen.

Hebben de organisatie en de gemeente Dordrecht spijt van de beslissing?
Nee. Op basis van de beschikbare informatie en voorspellingen was dit de enige mogelijke beslissing met het oog op de veiligheid van kraamhouders, bezoekers en inwoners van de binnenstad. Het was een emotioneel lastige beslissing: we willen liever niet afgelasten.
Maar de organisatie en de gemeente moesten handelen vanuit het reële, grote risico voor aanwezigen op de Kerstmarkt. En hebben dat gedaan.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle actualiteiten
Nieuws
12 januari 2022

Dordrecht wordt Antwerpen

Dordrecht wordt Antwerpen! Het bestuur van de POBD (Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht) is woensdag 12 januari een actie gestart. Heel veel straten in de binnenstad veranderen in Antwerpen. De boodschap van...
Nieuws
23 november 2021

Dordrecht in top 10 van meest aantrekkelijke gemeenten

Dordrecht stijgt door in de lijst van meest aantrekkelijke gemeenten om in te wonen. In de nieuwste ‘Atlas van Gemeenten’ staat Dordt met stip op de zevende plek. Vorig jaar moest...
Nieuws
26 oktober 2021

Toerisme Nota aangeboden aan Kamercommissie

Vijftien Nederlandse destinatie- en citymarketingorganisaties bieden vandaag voorstellen voor een gezonde toekomst van het toerisme aan de Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat aan. Wat is er nodig om toerisme en...