Nieuwe Haven, Lange IJzerenbrug

Afdeling Marketing en informatie voorziening

marketing

Onze werkzaamheden

Een van de belangrijkste verantwoordelijkheden van de marketingafdeling is de bewaking en het beheer van het merkkader van Dordrecht. Hierover leest u meer bij het merkkader.

De marketingafdeling draagt verder zorg voor het opzetten en uitvoeren van veel verschillende campagnes en andere communicatie-uitingen die worden ontwikkeld als onderdeel van de citymarketing van Dordrecht. Daarnaast heeft de afdeling een groot aantal taken die gericht zijn op het vermarkten en promoten van Dordrecht en omliggende regio. Dit zijn onder andere:

  • Het opbouwen en in stand houden van netwerken;
  • Het stimuleren en ondersteunen van samenwerking;
  • Het meedenken over toekomstige ontwikkelingen in de stad;
  • Het ondersteunen van partijen met concrete adviezen;
  • Agendasetting op voor citymarketing belangrijke onderwerpen.

Campagnes & Dienstverlening

Grote Kerk
Toerisme

Toeristische Marketing

De toeristische marketing van Dordrecht wordt verzorgd door VVV Zuid-Holland Zuid. In feite gaat dit met name om promotie, produceren van brochures, deelname aan beurzen, deelname aan overkoepelende campagnes van VVV Nederland en het NBTC. Maar ook de traditionele informatieverstrekking van de VVV.

Lepeltje Lepeltje
Evenementen

Evenementen Marketing

Evenementen vormen een belangrijk onderdeel van de promotie van Dordrecht. Zij trekken immers publiek naar de stad dat niet alleen komt genieten van het evenement zelf, maar ook kennis kan maken met andere aspecten van Dordrecht. Zo dragen evenementen bij aan de brede imago- en kennisvorming van Dordrecht als stad.

Binnenstadsmarketing
Binnenstad

Binnenstadsmarketing

Dordrecht Marketing heeft ook als taak de binnenstad van Dordrecht te positioneren als centrum van de regio. Het doel is om bewoners van de Drechtsteden te informeren  over de mogelijkheden in de binnenstad op het gebied van winkelen, uitgaan en cultuur. Één van de belangrijkste elementen hierin vormt het Dordrecht Maggezien.

Culturele Marketing
Cultuur

Culturele Marketing

Dordrecht en de omliggende regio beschikken over een bijzonder rijk en gevarieerd cultuuraanbod dat interessant is voor een grote groep potentiële bezoekers. Cultuur wordt dan ook gepositioneerd als een goede motivatie om Dordrecht te bezoeken en te blijven bezoeken.

Woonmarketing
Wonen

Woonmarketing

Dankzij het brede voorzieningenaanbod en alle recreatieve mogelijkheden en culturele bezienswaardigheden hebben Dordrecht en directe omgeving veel te bieden aan zowel bestaande als nieuwe burgers. Ook de goede ontsluiting per openbaar vervoer en auto en de relatief betaalbare huizenprijzen in de regio zijn van toegevoegde waarde.

Economische Marketing
Economie

Economische Marketing

Als stad, en zeker als stadsregio vertegenwoordigt Dordrecht een significante economische meerwaarde.  Het gunstige ondernemingsklimaat wordt gevormd door beleidsmatige bepalingen en voorzieningen van overheidswege, de van oudsher ondernemende inslag van de bedrijven in deze regio en het groeiende aanbod hoger opgeleide arbeidskrachten dat zich in en rond Dordrecht vestigt.

Vergadermarkt
Vergaderen

Vergadermarkt

Het is bij veel mensen en bedrijven nog onbekend dat Dordrecht en omgeving tal van bijzondere, sfeervolle en gastvrije vergaderaccommodaties heeft. Er is dus veel te winnen door de mogelijkheid tot vergaderen communicatietechnisch goed te ontsluiten. Die uitdaging hebben we met een aantal ondernemers gezamenlijk opgepakt.

Roobrug t Vlak

Het Merkkader

Voor de citymarketing van Dordrecht en omgeving wordt gewerkt met een merkkader. Bij deze methode wordt alles wat de stad bijzonder maakt en alles waarin zij onderscheidend is van het concurrerende aanbod in kaart gebracht, hetgeen daarna wordt vertaald in toegevoegde waarde voor alle belangrijke doelgroepen. Het merkkader is daarmee een herkenbaar en eenduidig vertrekpunt voor alle marketing en communicatie over Dordrecht en de omliggende regio.

Lees meer over het Merkkader